TVL

HospiLim voor betere samenwerking ziekenhuizen

Samen staan we sterker. Onder dat motto gaan de Limburgse ziekenhuizen meer samenwerken. In zijn ambtswoning stelde gouverneur Herman Reynders, samen met de gedeputeerden Mark Vandeput en Erika Thijs, de oprichting voor van de vzw HospiLim.

© 2010 - 2019 HospiLim - vereniging zonder winstoogmerk. Alle rechten voorbehouden.