Zorgwijzer

Samenwerking in Hospilim loont

De negen algemene en drie psychiatrische Limburgse ziekenhuizen bundelen hun krachten in HospiLim. Een slimme zet die de twaalf leden al 3,6 miljoen euro opbracht. In zijn stoutste dromen ziet penningmeester Rudi Pluymers HospiLim evolueren tot één gemeenschappelijk Limburgs zorgaanbod.

AZ Vesalius effent weg voor grensoverschrijdend patiëntenverkeer

Op 21 december ondertekenen het Tongerse AZ Vesalius en het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) het PICU-akkoord. Dat contract moet de basis vormen van het grensoverschrijdend patiëntenverkeer van de toekomst.

© 2010 - 2019 HospiLim - vereniging zonder winstoogmerk. Alle rechten voorbehouden.