Samenwerking in Hospilim loont

01/12/2012

De negen algemene en drie psychiatrische Limburgse ziekenhuizen bundelen hun krachten in HospiLim. Een slimme zet die de twaalf leden al 3,6 miljoen euro opbracht. In zijn stoutste dromen ziet penningmeester Rudi Pluymers HospiLim evolueren tot één gemeenschappelijk Limburgs zorgaanbod. Maar zover is het nog niet.

Lees bijlage.

© 2010 - 2019 HospiLim - vereniging zonder winstoogmerk. Alle rechten voorbehouden.