Wilt u onze correspondentie in navolging van uw deelname in onze overheidsopdrachten in de toekomst kunnen blijven ontvangen? Registreer dan alvast uw onderneming

HospiLim vzw zal in eerste instantie functioneren als aankoopcentrale zoals bedoeld en vastgelegd in de wetgeving overheidsopdrachten (artikel 2, 6° en 7° en van de Wet van 17 juni 2016). De aankoopcentrale is in deze context een centrale cel overheidsopdrachten die opdrachten en/of raamovereenkomsten afsluit met leveranciers en/of dienstverleners waarop verschillende aankoopdiensten hun bestellingen rechtstreeks kunnen overmaken aan de leverancier. De bestellingen die op basis van de door de aankoopcentrale afgesloten contracten worden geplaatst, gebeuren dus niet door de aankoopcentrale zelf, maar door de aankoopdiensten die gebruik mogen maken van de contracten afgesloten door de aankoopcentrale. De facturen van de leveranciers zullen dus nooit door de aankoopcentrale worden betaald. Artikel 15 van de Wet van 15 juni 2006 is reeds in werking getreden. Het principe van de aankoopcentrale en de opdrachtencentrale kan bijgevolg reeds toegepast worden in de praktijk. De Limburgse zorginstellingen hebben dit vertaald in de oprichting van een aparte rechtspersoonlijkheid zijnde de vzw HospiLim.

© 2010 - 2024 HospiLim - vereniging zonder winstoogmerk. Alle rechten voorbehouden.