VACATURE MANAGER

MANAGER HOSPILIM

( m/v – 100 % ). Hij/zij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van het bestuursorgaan.

HospiLim plaatst overheidsopdrachten uit naam van de aangesloten ziekenhuizen in alle mogelijke aankoopsegmenten. De focus ligt hierbij op geneesmiddelen en steriele medische hulpmiddelen, medische/niet-medische investeringsgoederen en steriele medische verbruiksgoederen.

Doel van de functie

De manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de vzw en rapporteert aan het bureau en het bestuursorgaan.

De manager is verantwoordelijk voor de aansturing van het HospiLim-team (1 administratief medewerker en 6-tal strategisch aankopers) en de plaatsing van overheidsopdrachten uit naam van de leden ziekenhuizen.

De manager legt zijn primaire focus op en is verantwoordelijk voor de efficiënte en effectieve organisatie van overheidsopdrachtenproces in de verschillende aankoopsegmenten met als finaal doel het leveren van zoveel mogelijk financiële, kwalitatieve of administratieve meerwaarde aan de leden ziekenhuizen.

De manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse beslissingen in de verschillende aankoopdossiers en de inschatting van de juridische en/of commerciële risico’s, hierbij gesteund door de expertise van de teamleden. Hij/zij escaleert naar het juiste niveau zo nodig.

De manager treedt op als een zo volledig mogelijk meewerkende strategisch aankoper waarbij hij/zij ook volledige overheidsopdrachten voor eigen rekening neemt. Dit in aanvulling op de prioriteiten en tijdsdruk in het team over de verschillende aankoopsegmenten heen.

De manager is verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten, ook buiten de kernactiviteiten van de aankoopcentrale. Hij/zij voert deze zelf uit of delegeert naar één van zijn stafleden en volgt op.

De manager is verantwoordelijk voor de verdere competentieontwikkeling van de teamleden via een gerichte intercollegiale kennisopbouw maar ook waar nodig via het aanspreken van externe expertise.

Taakinhoud van de Manager

Beleidsvoorbereidend werk

U brengt de risico’s mbt de aankoopcentrale en de concrete aankoopdossiers in kaart en doet voorstellen om deze te beperken.

U bereidt de vergaderingen voor van de Algemene Vergadering, het Bureau en het Bestuursorgaan, u zorgt voor verslaggeving en een oplijsting van de actiepunten.

U communiceert over de beleidslijnen van het bestuur naar uw medewerkers toe en u bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de actiepunten die door het bestuur werden beslist. Hiertoe behoren ook projecten die u planmatig en pragmatisch tot een goed einde brengt.

Aansturing van de aankoopcentrale

In samenwerking met het bestuursorgaan en de leden ziekenhuizen stelt u een strategisch aankoopplan op voor de (middel)lange termijn. Daarnaast stelt u jaarlijks een operationeel aankoopplan op en bewaakt de uitvoering ervan.

U bent verantwoordelijk voor het aankoopbeleid van de dossiers die door de ziekenhuizen aan HospiLim zijn toevertrouwd met het oog op een gemeenschappelijke overheidsopdracht.

In dit verband delegeert u taken en dossiers aan uw medewerkers en houdt u nauw contact met het management en de aankoopteams van de betrokken ziekenhuizen.

U zorgt voor de coördinatie van de verschillende werkgroepen gelieerd aan concrete aankoopdossiers.

U volgt zelf het verloop van moeilijke en complexe trajecten mee en adviseert de teamleden.

U valideert de belangrijkste stukken in de complexere aankoopdossiers, in het bijzonder de gunningsdocumenten.

Financieel beleid

Ondersteund door een administratief medewerker bent u verantwoordelijk voor het voeren van een boekhouding, het voorbereiden van een begroting, kostenverrekening en de aanwending van de beschikbare middelen. U volgt dit op en rapporteert hierover regelmatig aan het bestuursorgaan.

U volgt de evoluties op juridisch, financieel en maatschappelijk gebied mbt overheidsopdrachten in het algemeen en specifiek in de gezondheidszorg.

Aansturing van het team

Binnen het team hanteert u een participatieve managementstijl en u heeft oog zowel voor de doelen van de organisatie als voor de individuele behoeften van de medewerkers vooral met betrekking tot het verhogen van hun competentie, professionaliteit en resultaten.

Externe vertegenwoordiging

U vertegenwoordigt de vzw HospiLim ten aanzien van derden en u bent derhalve het eerste aanspreekpunt.

Na afstemming met de voorzitter van HospiLim kan u als spreker HospiLim vertegenwoordigen op relevante fora, zonder dat dit afbreuk doet aan de interne focus.

Profiel van de Manager

Opleiding, kennis en ervaring

− U beschikt over een master in de economische wetenschappen, rechten, farmacie, biomedische wetenschappen of een andere verwante masteropleiding.

− Bij voorkeur hebt u een ruime ervaring in aankoopbeleid en kennis van de wetgeving in overheidsopdrachten. Indien niet bent u bereid met prioriteit en diepgang deze te verwerven.

− Bij voorkeur hebt u ervaring in een managementfunctie.

− Affiniteit met (een deel van) de goederen en diensten die noodzakelijk zijn binnen de context van een ziekenhuis is een pluspunt.

− Relevante aan- of verkoopervaring in de gezondheidszorg is een pluspunt.

U beschikt over volgende competenties

Probleemanalyse, Plannen en organiseren, Besluitvaardigheid, Onderhandelingskracht en diplomatie, Managementidentificatie, Groepsgericht leiderschap, Samenwerking, Flexibiliteit en integriteit.

Wat bieden we je ?

Een marktconforme verloning in lijn met je competenties en ervaring, aangevuld met extralegale voordelen zoals:

  • bedrijfswagen 
  • groepsverzekering
  • opleidingsmogelijkheden
  • vlotte bereikbaarheid
  • maaltijdcheques
  • mobiele telefoon en laptop
  • extralegale vakantiedagen én anciënniteitsverlofdagen

Solliciteren ?

U kan reageren door te klikken op onderstaande button tot uiterlijk 22 april 2021

Kandidaatstellingen zullen van daaruit discreet worden behandeld door Ziekenhuis Oost-Limburg en Jessa Ziekenhuis

Voor inhoudelijke info kan u terecht bij : erwin.bormans@zol.be & yves.breysem@jessazh.be
Voor praktische info kan u terecht bij : sophie.houben@zol.be
met duidelijke vermelding van "Verzoek om info vacature HospiLim manager"

Solliciteren

© 2010 - 2021 HospiLim - vereniging zonder winstoogmerk. Alle rechten voorbehouden.