slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Op 14 december 2010 werd de vzw HospiLim opgericht, nu bestaande uit, de 6 Limburgse algemene en categorale ziekenhuizen en de 4 psychiatrische centra, namelijk het Algemeen Ziekenhuis Vesalius, Jessa Ziekenhuis, Noorderhart, Sint-Trudo ziekenhuis, Sint-Franciscusziekenhuis, Ziekenhuis Oost-Limburg, Medisch Centrum St.-Jozef Bilzen, Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum, Psychiatrisch Centrum Asster, Kinderpsychiatrisch Centrum Genk.

HospiLim heeft zich tot doel gesteld om:

 • het overleg en de samenwerking tussen de Limburgse ziekenhuizen en psychiatrische centra te bevorderen door een gemeenschappelijk overlegplatform
 • synergieën en schaalvoordelen in het aankoopbeleid te realiseren ten behoeve van de leden in eerste instantie door:
  • als opdrachten- en/of aankoopcentrale op te treden voor de aankoop van goederen en diensten zoals omschreven in art. 2, 4° van de wet op de overheidsopdrachten d.d. 17 juni 2016;
  • het opbouwen en overdragen van kennis, ervaring en competenties op vlak van overheidsopdrachten
  • het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden op vlak van logistieke processen en informatietechnologie

De meerwaarde van HospiLim voor de aangesloten leden zit voornamelijk in:

 • een versterking van het zorglandschap in Limburg
 • een betere focus op kernactiviteiten door de versterking van een aantal ondersteunende functies
 • inspelen op actuele trends in de zorg

© 2010 - 2024 HospiLim - vereniging zonder winstoogmerk. Alle rechten voorbehouden.